't Groen Schooltje

... Net even anders ...

Carnavalsweek

 

Deze week start de carnavalsweek in het 't Groen schooltje.

Bij de kleuters vieren we de hele week carnaval .

Duik maar in jullie verkleedkoffer en zoeken maar!!!

 

Maandag is het hoeden/pruikendag.

Dinsdag is het brillendag.

Woensdag is het carnavalsfeest ook voor de lagere, we komen allemaal verkleed naar school.

Donderdag is het strikken/dassendag.

En vrijdag is het snorren/glitterdag

 

tgroenschooltjesteam

Ben je al eens in onze kleuterklasjes komen kijken?

In onze kleurrijke kleuterafdeling zijn er vier klasjes onderverdeeld per leeftijd.

De kleuterjuffen doen allerlei leuke activiteiten met hun kleuters om zo de in het leerplan opgenomen ontwikkelingsdoelen na te streven. Er is een ruim en doordacht aanbod aan ontwikkelingsmaterialen aanwezig in elke kleuterklas. Dit wordt ieder schooljaar uitgebreid.

Een slaapklasje voor de allerkleinsten... zzzzZZZ

Nadat de boterhammetjes opgesmuld zijn, kunnen de allerkleinsten een beetje rusten in ons knus en gezellig slaaphoekje met vijf bedjes. Omringd door sterretjes en maantjes en verduisterd door nachtblauwe gordijnen zijn ze zo in dromenland.

De juf of kinderverzorgster werkt ondertussen in de klas en houdt een oogje in het zeil.

Cognitieve ontwikkeling

In de eerste peuter- en kleuterklas wordt er met Jules gewerkt. Dit is een taalontwikkelingsprogramma voor de allerkleinsten; de 2,5-jarigen tot 3-jarigen.

Pompon is een ontwikkelingsprogramma voor taal, lezen en rekenen voor kinderen van 4 à 5 jaar. Dit programma is themagebonden en wordt aangebracht op een speelse manier.

In de derde kleuterklas wordt er met Schatkist taal en rekenen gewerkt. Schatkist biedt rijke materialen, waarmee kleuters op een breed gebied worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Speelse oefeningen en activiteiten rond taal-, lees-, en rekeninitiatie staan voorop. Daarnaast vergroten de kinderen hun kennis over de wereld en door het samen spelen in de verschillende hoeken en rollenspellen ontwikkelen de jonge kinderen het sociaal omgaan met elkaar. Ook in de derde kleuterklas is er een klaspop. Zij heet Lut.

Sociale en emotionele ontwikkeling

Een doos vol gevoelens: via allerlei spelletjes en materialen leren de kinderen de verschillende gevoelens herkennen.

Aan onze klaspoppen Jules, Pompon en Lut kunnen de kleuters al hun geheimpjes kwijt.

SOEMO-kaarten: Dit is een methode die:

    preventief de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt;

    een belangrijke bijdrage levert aan een positief en veilig klasklimaat;

    aansluiting biedt bij de normen en waarden van onze maatschappij; bijvoorbeeld met 2 woorden praten, met elkaar dingen delen, lief zijn voor elkaar, ruzie maken, ...

    een doorgaande leerlijn biedt doorheen alle klassen;

    dit alles ondersteunt door prachtig geïllustreerde prenten.

Elke kaart behandelt een sociaal-emotioneel woord: alleen zijn, heimwee, zenuwachtig zijn, stoer zijn, ... of probeert de kinderen vaardigheden te leren, bijvoorbeeld 'je spullen terugvragen' of 'belangstelling tonen voor een ander'. Deze kaarten leren de kinderen ook omgaan met ‘vergissingen’, bijvoorbeeld 'als je vriendje bij mij thuis speelt, ben ik de baas' of 'als iemand mij een klap geeft, mag ik terug slaan'.

Creatieve en muzikale ontwikkeling

De kleuters maken kennis met heel wat technieken. Kliederen en kladderen, scheuren en knippen, tekenen en boetseren, ieder kind ontwikkelt op zijn eigen tempo en interesse.

Dansen, zingen en springen doen we dagelijks, maar 1 keer per maand tonen wij onze kunsten aan elkaar tijdens het “KADOEZELEN”.

Bezoek MHKA

De eerste graad ging op 25 september naar het museum in Antwerpen.

Ze kregen een rondleiding met als thema 'gevoelens'.

Hieronder wat sfeerfoto's.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie

Missie

Wij streven naar een open school met een brede vorming waar ieder kind met zijn eigen geaardheid en mogelijkheden zich kan ontplooien.

Wij bieden leerstof op maat aan, zowel op cognitief, sociaal, emotioneel, creatief als op fysiek vlak. Daarbij verliezen wij het behalen van de eindtermen niet uit het oog.

De eerste schooldag

Foto's van de eerste schooldag staan in het fotoboek.