't Groen Schooltje

... Net even anders ...


6de leerjaar B

Welkom in het 6de leerjaar!

meester Kevin

 

Ik ben Kevin, de meester van het 6de leerjaar B. Mijn taak is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het secundair onderwijs, maar ze toch ook nog even te laten genieten van hun laatste jaartje op de basisschool…

 

De praatronde

Twee maal per week houden we een kringgesprek in de zithoek. De kinderen wisselen hier ervaringen en belevenissen uit. Ook leren we hoe we sociale en emotionele situaties juist aanpakken.

De kinderen houden hierbij rekening met de gemaakte spreek- en luisterattitudes. 

Iedere keer wordt er een kind als gespreksleider aangeduid. Hij of zij leidt het gesprek in goede banen.

Opvallend is dat de kinderen een hechtere band krijgen met elkaar. Ze leren elkaar nog beter kennen en durven hun gevoelens gemakkelijker verwoorden. Een aangenaam en ontspannend moment!

De verwerking van de leerstof

Rekensprong-plus-werkschrift-leerjaar-6-2

De leerstof wiskunde is vooral gericht op zelfstandig werk. Na het aanbieden van nieuwe leerstof gaan de kinderen oefeningen maken. We werken met de methode ‘Rekensprong’. De leerlingen werken in sprongen. Nieuwe leerstof wordt aangeboden en ingeoefend, vervolgens getoetst en eventueel geremedieerd.

Twee uur per week kunnen we beroep doen op juf Tanja voor extra zorgverbreding. Kinderen die met een bepaald leerstofonderdeel problemen hebben, worden op die manier bijgewerkt.

verrekijker methode

Binnen de leerstof Nederlands wordt er vooral gedifferentieerd voor spelling. Kinderen met een attest dyslexie krijgen wekelijks een uur zorgverbreding van juf Tanja. Via verschillende kijkers komt alle leerstof op een afwisselende, toffe manier aan bod. Na elke kijker volgt er een toonmoment waarin de kinderen laten zien wat ze geleerd hebben.

Voor Frans gebruiken we de methode ‘Beaufort’.  De leerlingen leren op een speelse manier Frans begrijpen, spreken en schrijven. Elke hoofdstuk start met een dialoogje en een filmpje.

Na elk leerstofonderdeel controleren we met een toets of de leerstof voldoende verwerkt is. Elke week oefenen we om Frans te spreken. Het duurt niet lang voor iedereen allerlei zaken over zichzelf kan vertellen.

 beaufort

Eind januari houden we middentoetsen. Op die manier krijgen de leerlingen de kans om grote hoeveelheden leerstof te verwerken. Ze leren om hun werk zelf te plannen. Zo krijgen we een beter beeld van de leerling en bereiden we ze beter voor op het secundair onderwijs. Eind juni nemen we deel aan de OVSG-toetsen. Hierin wordt de leerstof van een heel schooljaar verwerkt!

 

Enkele leuke weetjes
 • Iedere leerling uit het zesde leerjaar wordt peter/meter van een kindje uit het eerste leerjaar. De peters/meters bemiddelen bij ruzies en helpen indien nodig. Zo leren ze verantwoordelijkheid dragen en voeren ze een voorbeeldfunctie uit.
 • Als voorbereiding op het secundair onderwijs wordt er veel aandacht besteed aan LEREN LEREN.
 • Een planning maken
 • Je studietijd kunnen plannen
 • De motivatie om te kunnen studeren
 • Grondig leren en begrijpen

Er wordt een thema  over studiekeuze uitgewerkt in de loop van het schooljaar. Ook volgen er bezoekjes aan het KA Mortsel, het KTA Edegem en de middenschool Anton Bergmann te Lier. Het CLB komt ook in de klas uitleg geven over het middelbaar.

 • Wekelijks voeren we een gesprek rond de actualiteit. De kinderen brengen krantenartikels mee die hen aanspreken.
 • Volgens een vooraf gegeven planning vullen de kinderen een boekverslag in. Dit is een samenvatting van een gelezen boek. Hierdoor motiveren we de kinderen om veel te lezen.
 • Er wordt ook regelmatig aan projectwerk gedaan. In 6 werkt men zelfstandiger een project uit. Minder voorgekauwd, meer opzoekwerk en zelfstandige verwerking van gegevens.
 • Ieder schooljaar gaan we samen met het vijfde leerjaar op zee- of bosklassen.
 • Wij hebben op school een leerlingenraad. In het zesde leerjaar worden er verkiezingen gehouden. Zij hebben hiervoor een heuse campagne gevoerd. Om de twee maand komen de kinderen van de leerlingenraad (uit elke klas) samen om bepaalde punten te bespreken. De kinderen van zes leiden de vergadering en maken er een verslag van.
 • Wij doen jaarlijks ook nog een aantal uitstappen zoals : fietstocht, toneel of musical, museum, Pennenzakkenrock, , uitstappen in functie van het project en nog veel meer!
 • De kinderen van 6 zorgen dagelijks voor de dieren van onze school (ezels, geiten, kippen en konijnen).

Beleefgroepen

Het onderwijs staat niet stil.

We stappen mee op de boot van Fluxus en laten ons meevoeren op de golven van inspiratie naar een onderwijswereld van de 21ste eeuw.
Daarom hebben we besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan: de “beleefgroepen”.


Hoe? Wat? Waarom?

Hoe?

We maken een onderscheid tussen jongste en oudste kleuters. De jongste (2,5 tot 3/4 jarigen) zijn de kikkers en de visjes.
De oudsten (3/4 tot 6 jarigen) zijn de schaapjes, slakjes en uiltjes.

Wat?

Concreet houdt dit in dat de peuters en 1ste kleuterklassers bij elkaar zitten in een 2 heterogene groepen.
De 2de en 3de kleuterklassers ook, maar verspreid over 3 groepen. Mooi verdeeld in gelijke “leeftijden”.

Waarom?

Het werken met leefgroepen heeft enorm veel voordelen. Kleuters leren niet enkel van elkaar, maar het zelfbeeld bij deze kleuters is veel sterker gevormd.
Ze voelen zich immers altijd ergens thuis. De klassen kunnen ook gelijkmatiger worden verdeeld, zodat de groepen niet overdreven groot worden voor de ene klas en klein voor de andere. Er is steeds een gelijke grootte.


Een paar voordelen op een rij!

Het brengt rust in de klas

De kleuters hebben niet alleen de juf die voor hen zorgt, maar de oudere klasgenootjes nemen de jongere klasgenootjes graag mee op ontdekkingstocht. De jongere kleuters doen spontaner met alles mee doordat ze de ouderen aan het werk zien. Zij spelen ook gerichter door het samenspel met de oudere kleuters.

Kleuters leren voldoende en vaak meer dan in jaarklassen

Onderzoek wijst uit dat kleuters die in leefgroepen hebben gezeten even goede en vaak betere resultaten behalen in het eerste leerjaar.
De vijfjarigen krijgen meer aandacht en meer opdrachten dan in een gewone klasgroep. Verplichte opdrachten voor deze leeftijd zijn sneller door alle kleuters (bijvoorbeeld 8 kleuters t.o.v. 25 kleuters) afgewerkt, zodat de leerkracht reeds naar een nieuw aanbod kan overgaan. De oudste kleuters hebben door hun beperkt groepje ook minder kans om te ontglippen aan bepaalde opdrachten. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid over het hele team. Elke kleuterjuf heeft haar beperkt groepje vijfjarigen om op te volgen.

Vermits slechts een deel van de groep (enkel de vijfjarigen) de overstap naar het eerste leerjaar moet maken, kunnen leerkrachten ook gerichter op problemen inspelen. Elke klas is voorzien van een lees-, schrijf- en rekenhoek (de leerhoek) voor de oudste kleuters. Dat betekent voor de oudste kleuters statusbevestiging en voor de jongere kleuters iets om naar uit te kijken.

Vroeger gingen we ervan uit dat de leerkracht degene is die de kinderen het meeste leert.
Door de klas te organiseren in beleefgroepen krijg je echter automatisch meer “leraars in de klas: meer uitleggers, meer deskundigen.”
Jong leert van oud. Maar oud leert ook enorm veel van jong.
Wij willen hier echter toch ook benadrukken dat het geen vanzelfsprekendheid mag zijn dat de oudere kleuters steeds voor de jongere kleuters moeten zorgen en ermee moeten samen spelen… We bewaken en respecteren als leerkracht de eigenheid van elke leeftijd.

De winst op het vlak van taalontwikkeling is opvallend.

Het taalbad in een beleefgroep is niet alleen groter, maar ook natuurlijker. In alle hoeken, op alle matten wordt er gesproken, bedisseld, overlegd, uitgelegd, gefantaseerd, gepland, … het brengt meer rust in de klas

Omdat je met verschillende leeftijden werkt, is er automatisch minder onderlinge concurrentie en wordt de groep veel rustiger. Dit is geen fenomeen van voorbijgaande aard. De groep functioneert natuurlijker en soepeler.

De leerkracht kan beter aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van elke individuele kleuter.

In gewone jaarklassen verschillen kleuters reeds erg van elkaar. Dezelfde kalenderleeftijd betekent niet dezelfde leerrijpheid. Het werken met beleefgroepen zorgt ervoor dat we de verschillen niet verdoezelen maar er terdege en bewust rekening mee willen houden. De leerkracht werkt op het niveau van elk individueel kind.

Een vierjarige kleuter die kan inpikken op activiteiten van de vijfjarigen krijgt daar ook alle kansen toe. Een vijfjarige die iets trager is in zijn ontwikkeling krijgt tijd en ruimte om af en toe te mogen aansluiten bij de vierjarigen.

Beleefgroepwerking heef een positief effect op het zelfeeld.

Door beter te kunnen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van elke individuele kleuter, hebben de kinderen minder het gevoel uit de boot te vallen. De oudsten halen het beste in zich naar boven. Een vijfjarige die minder rijp is, kan uitgenodigd worden om zijn kennis en talenten te delen met een jongere kleuter. Een driejarige die sneller ontwikkelt dan zijn leeftijdsgenootjes kan inpikken op de activiteiten van de vierjarigen en zal meer betrokkenheid vertonen omdat er op zijn niveau gewerkt wordt.

De jongsten bewonderen de oudsten, de oudsten zijn vertederd door de jongsten. Er is heel veel begrip voor elkaars kunnen en niet-kunnen.

De kleuters worden meer aangesproken op hun sociale vaardigheden.

Als kleuterschool stappen we af van: “Als ze kunnen knippen, kleven, kleuren en tellen,… is het ok.” In een beleefgroep worden de kleuters meer aangesproken om anderen te helpen. De kleuters zijn altijd eens de jongsten en altijd eens de oudsten. De jongste kleuters moeten leren omgaan met de priviléges van de oudere kleuters (zwemmen, lees-, schrijf- en rekenhoek, computerinitiatie, …) De oudste kleuters moeten regelmatig het nodige geduld opbrengen voor hun jongere klasgenootjes.

6de leerjaar B

6de leerjaar

meester Kevin

 

 

    
 

 


 

Onze klassen

In het menu hiernaast kan je naar al onze klassen kijken.

1ste leerjaar B

Eerste leerjaar 

Juf Inge

 

Hoe verloopt een dagje in het eerste leerjaar?

Nadat we de kalenders in orde hebben gemaakt, beginnen we onze dag met een gesprekje in de zithoek.
De kinderen vertellen over een belevenis , een bezoek , een namiddag spelen bij een vriendje en …. aan hun klasgenootjes.
Nadien gaan we lezen, rekenen en schrijven.

De kinderen krijgen eerst de instructie en gaan dan zelfstandig aan de slag. Ieder kind werkt op zijn eigen tempo en voor de vluggerds zijn er extra taken voorzien.
Ze werken in een extra takenboekje of in de leerhoeken

 

Voor lezen werken we met de nieuwe “Veilig leren lezen”.
De kinderen beginnen reeds vroeg met het lezen van woorden met gekende letters. Er is aandacht voor de trage en de vlugge lezers .

 

Voor rekenen gebruiken we in onze school de methode “Rekensprong”. In elke sprong wordt er iets nieuws aangeboden. De cijfers worden aangebracht aan de hand van een spannend verhaal. In het eerste leerjaar leren we optellen en aftrekken tot en met 20. Er wordt tijdens de rekenlessen rekening gehouden met de sterke en minder sterke leerlingen.

 

We schrijven in koordschrift (krullen voor de kinderen).
We beginnen eerst met de losse letters en naarmate we vorderen beginnen we ook woordjes te schrijven. De eerste vijf maanden schrijven we met potlood en dan met vulpen.


Tijdens de namiddag staan de meer ontspannende activiteiten op het programma zoals: wereldoriëntatie, turnen, knutselen,tekenen, hoekenwerk, …
Zin om een kijkje te komen nemen? Kom gerust eens langs.

 

Juf Inge

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                          

 

    

Deze website maakt gebruik van cookies!

't Groen Schooltje maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken OF door gebruik te blijven maken van deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer weten over cookies? Klik dan op 'Meer info'.