't Groen Schooltje

... Net even anders ...

Er wordt in de school geopteerd voor weinig of geen huiswerk in het eerste en het tweede leerjaar; wel oefenen de leerlingen hun leeslesjes en in het tweede leerjaar de tafels. Vanaf het derde leerjaar worden wel huiswerken en lessen gegeven. Er wordt steeds op gelet dat deze taken zinvol zijn.
Eerder dan de inhoud en de hoeveelheid is de gewoontevorming belangrijk. Het kind went eraan dagelijks de agenda te raadplegen en de opgelegde taken uit te voeren.
In de derde graad leren ze ook om een planning te maken voor huistaken en toetsen.

Eerste graad

In de eerste graad wordt er twee keer per week huiswerk meegegeven.  In het eerste leerjaar is dit meestal lezen, maar het kan ook eens een rekentaakje zijn.  In het tweede leerjaar is er per week één leestaak en één taak in verband met de tafels.

Tweede graad

Elke maandag-, dinsdag - en donderdagavond wordt er huiswerk meegegeven. Enkel woensdag en vrijdag niet.
Vanaf het vierde leerjaar wordt er ook leerstof meegegeven om te leren.

Derde graad

Het huiswerk is een zelfstandig uit te voeren opdracht om een les in te oefenen of een les voor te bereiden. In het vijfde en het zesde leerjaar worden er huistaken gegeven op maandag, dinsdag en donderdag. In het zesde leerjaar ook op vrijdag. Woensdag is voor de hele school een ‘huiswerkvrije’ dag! Het is erg belangrijk dat de ouders het huiswerk degelijk opvolgen.
Dit kan gemakkelijk door de agenda regelmatig te controleren. Meestal krijgen de leerlingen hun taken en/of lessen ruim op voorhand meegedeeld.

Verenigingen en particulieren kunnen onze refter/zaal en/of keuken huren voor feestjes, sportactiviteiten, beurzen, vergaderingen, ...

 

Om te reserveren, stuur je een mail met alle gegevens naar esther@tgroenschooltje.be of telefoneer je tijdens de schooluren naar 03/455.48.06.
Hierna wordt er een afspraak gemaakt voor het invullen en ondertekenen van het huurcontract en het verzekeringsdocument.

Externen

Verhuur zaal                    

20 euro per uur zonder verwarming
25 euro per uur met verwarming

Indien met keuken

25 euro forfaitair bedrag (excl. gebruik friteuse)

Ouders van de school                  

Verhuur zaal                    

15 euro per uur zonder verwarming
20 euro per uur met verwarming

Indien met keuken

25 euro forfaitair bedrag (excl. gebruik friteuse)

Tarieven voor groepen of verenigingen

Verenigingen/particulieren die meer dan 10 x per schooljaar huren (excl. gebruik keuken)

20 € voor 1 tot 2 uren zonder verwarming

25 € voor 1 tot 2 uren met verwarming

25 € voor 2 tot 4 uren zonder verwarming

30 € voor 2 tot 4 uren met verwarming

Gebruik van keuken voor groepen (excl. gebruik friteuse)

(enkel voor het maken van thee of andere drankjes en het verbruik van de elektriciteit)

20 euro op jaarbasis (excl. gebruik friteuse)

Sociaal tarief voor verenigingen/particulieren (eenmansorganisaties e.d.) (excl. gebruik keuken)

15 € voor 1 tot 2 uren zonder verwarming

18 € voor 1 tot 2 uren met verwarming

20 € voor 2 tot 4 uren zonder verwarming

25 € voor 2 tot 4 uren met verwarming

Verzekering

Het is verplicht om de polis contractuele en burgerlijke aansprakelijkheid en brand bij Ethias van de school te nemen. Het tarief hangt af van het aantal huurdagen per kalenderjaar.

(voor 1 dag is het € 28,77)

Poetsen

Het poetsen wordt door de poetsvrouw van de school gedaan. (verplicht)

Waarborg

Bij het afhalen van de sleutels wordt een waarborg van € 125 cash gevraagd. Lees meer: Zaal te huur

Sinds september 2007 is er in 't Groen Schooltje een team dat zich bezighoudt met het gezondheidsbeleid van de school.
Zij zorgen ervoor dat de school een gezonde leefomgeving wordt voor kinderen.

Dit zijn enkele belangrijke actiepunten van ons gezondheidsbeleid:

 • Alle lln drinken kraantjeswater in de klas (heel de dag door)
 • Extra uren sport in de lagere school
 • Sportsnack (extra uurtje sport na school)
 • 2 pingpongtafels
 • Voetbalveld (groot en klein)
 • Basketbalveld
 • Antipestbeleid
 • Thema ‘gezonde binnenlucht’ komt aan bod in het 4de lj en alle klaslokalen worden dagelijks verlucht, zowel in de voor- als in de namiddag.
 • Verkeersacties om actief naar school te komen (fiets, te voet, step, …)
 • Jaarlijkse sportdag
 • Speelkoffer tijdens de middagspeeltijd
 • Korfbalpalen
 • Kleutersportdag
 • Alle dagen fruit
 • Dagelijks bewegingstussendoortjes
 • Activiteiten SVS, zowel tijdens de schooluren als op woensdagnamiddag
 • Wieltjesdag

Onze kinderen leren op school omgaan met informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Ze leren op een systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken.
Dit geldt voor de conventionele media zoals de krant en de televisie, maar ook voor het internet.
Samen surfen en praten over het internet is de beste manier om kinderen op een correcte en verantwoorde manier te leren omgaan met internet.

De vaardigheid om te zwemmen of deel te nemen aan het verkeer hebben kinderen niet of nauwelijks als ze beginnen met de lessen. Bij internet is dat in de meeste gevallen anders. De kinderen internetten vaak als de besten! Kinderen surfen, chatten, downloaden dat het een lieve lust is.

Eén van de belangrijkste dingen die een kind moet leren, is omgaan met de mogelijke gevaren van het internet.

 

Op school willen we ICT op een geïntegreerde manier aanpakken. Dit leren de kinderen al vanaf de kleuterschool. Daar gaan ze aan de slag met iPads, een digibord en recent ontdekten we ook: Blue-Bots!

Wat is een Blue-bot?

Een blue-bot is een soort robot. Het is een apparaatje dat je van tevoren kunt programmeren om een bepaalde route te lopen. De Blue-bot kan tot 40 stappen onthouden.

Het is een prima tool om kinderen kennis te laten maken met programmeren. Ze leren een strategie gebruiken om een probleem op te delen in stapjes om tot een oplossing te komen (en dat is de basis van leren programmeren).

Toch is dat niet het belangrijkste. Waar we echt enthousiast over zijn, is het feit dat je met een creatieve blik kunt zorgen dat je de blue-bot gebruikt als tool om te werken aan je normale leerdoelen. Dat doe je niet door de focus te leggen op het programmeren van de blue-bot zelf, maar door de blue-bot te gebruiken op een mat waarop je een heel divers aantal opdrachten kunt uitvoeren. Zo kun je werken aan taal, rekenen en eigenlijk vrijwel alle andere leerdoelen in het basisonderwijs.

Een filmpje waarop we een wiskundige oefening doen, vind je hier: Joepie! Blue-bots in de klas!

In 't Groen Schooltje gebruiken we SOEMO-kaarten voor de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling van alle kinderen. Via deze kaarten houden we ons preventief bezig om deze ontwikkeling positief te ondersteunen. Zo kunnen kinderen op een adequate wijze leren omgaan met zichzelf, met de andere kinderen, met volwassenen en met de wereld om het kind heen.

Het ontstaan van de sociaal-emotionele competentie is afhankelijk van een drietal voorwaarden:
 - Sociaal-emotionele woorden (begrippen) kennen, bv. Wat is jaloers zijn? Wat is trouw zijn?
 - Sociaal-emotionele vaardigheden verwerven, bv. Hoe vraag je of je mee mag spelen? Hoe bedank je iemand?
 - Het vermijden van sociaal-emotionele vergissingen, bv. Wat ik gevonden heb, mag ik houden. Naast een meisje zitten is raar.

Daarom handelen de SOEMO-kaarten over deze woorden, vaardigheden en vergissingen. We starten met een 'gevoelensweek' in oktober. Daarna wordt op regelmatige tijdstippen een SOEMO-kaart behandeld in de klas. Zo leren kinderen stap voor stap sociaal-emotionele kennis opdoen, sociale vaardigheden hanteren en sociaal-emotionele denkfouten vermijden.

Deze website maakt gebruik van cookies!

't Groen Schooltje maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken OF door gebruik te blijven maken van deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer weten over cookies? Klik dan op 'Meer info'.