't Groen Schooltje

... Net even anders ...

Werkvormen

Hoeken- en contractwerk

Wat is hoeken- en contractwerk?

Per twee weken wordt er een contract opgesteld door de titularis. Het contractwerk bevat opdrachten uit alle leergebieden en staat mee op het uurrooster. Het contractwerk bestaat uit moetjes, taken voor mij alleen en magjes. Eerst worden de moetjes afgewerkt, daarna de taken voor mij alleen en tenslotte de magjes. Moetjes zijn taken die meestal voor alle leerlingen gelden. Taken voor mij alleen wordt, voor elk kind, afzonderlijk ingevuld. Hier wordt rekening gehouden met de noden en het kunnen van het individu. Dit kan zijn: afwerken van een oefening, inhalen van een lesje, herhalen van een lesje, opzoekwerk, ...

Wat is de bedoeling van hoeken- en contractwerk?

De bedoeling van hoeken– en contractwerk is dat de kinderen vanaf jonge leeftijd, hun eigen werk leren plannen en zo zelfstandiger worden.

Hoeken– en contractwerk zorgt ervoor dat de leerlingen op een actieve manier aan het werk zijn, zonder dat ze ervaren dat ze eigenlijk aan het leren zijn.
Hoeken– en contractwerk bevordert de samenwerking tussen de leerlingen. Samenwerken aan een oefening, uitleg geven aan elkaar, ...

Door hoeken– en contractwerk leren kinderen aan zelfcorrectie doen en leren ze van hun fouten.
Hoeken– en contractwerk zorgt er eveneens voor dat leerlingen na het maken van hun taken en het verbeteren ervan, aan zelfevaluatie doen.

Dit gebeurt door het tekenen van een zonnetje of een wolkje, naargelang wat ze zelf van hun gemaakte taak vinden.


Projecten

In ’t Groen Schooltje doen we tweemaal per schooljaar aan projectwerk.
We werken dan met heel de school rond eenzelfde belangstellingspunt.

Zelfvertrouwen!

Het kind moet zelf oplossingen zoeken en vaardigheden aanwenden om tot een resultaat te komen. Door succeservaringen wordt het zelfvertrouwen opgebouwd. Het ‘zich goed voelen’ is één van de pijlers waarrond het binnen projectwerk draait. Gerespecteerd worden, waardering krijgen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren zijn daarin sleutelbegrippen.

Ruimte voor inspraak!

Het zelfvertrouwen van de kinderen zal groeien wanneer ze het gevoel krijgen echt inspraak te hebben in de uitwerking van het project. Hoe meer inspraak ze krijgen in planning en uitdieping, hoe meer verantwoordelijkheidszin ze kunnen ontwikkelen.

Sociale vaardigheden!

Tijdens projectwerk leren de kinderen met elkaar samen te werken. Ze moeten dus leren omgaan met onderlinge verschillen, meningsverschillen en conflicten oplossen, afspraken nakomen, rollen invullen en samen beslissingen nemen.

Fundamenteel leren!

Tijdens projectwerk wordt een langdurige en intensieve activiteitenreeks aangeboden, waardoor de kinderen in de ‘diepte’ kunnen leren. Het zelf zoeken en aanbieden van rijke activiteiten geeft kinderen kansen om met energie en gedrevenheid aan de slag te gaan. De kinderen kunnen hun intuïtie, hun spontane manier van omgaan met de wereld ook in nieuwe situaties grondig bijsturen.

Eindtermen!

De vakoverschrijdende eindtermen voor sociale vaardigheden en leren leren willen een meerwaarde geven aan het onderwijs.Tijdens projectwerk wordt daar systematisch aan gewerkt.

Betrokkenheid!

Binnen projectwerk vertrekken we vanuit de interesses en de leefwereld van de kinderen en zetten we hen op weg om op een actieve manier een brok werkelijkheid te ontsluiten.

Deze website maakt gebruik van cookies!

't Groen Schooltje maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken OF door gebruik te blijven maken van deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer weten over cookies? Klik dan op 'Meer info'.