't Groen Schooltje

... Net even anders ...

Aanpassingsklas

Aanpassingsklas (AK)

Zorgverbreding werkt in twee richtingen. Sommige kinderen kunnen het klastempo of bepaalde leerstof niet aan, anderen hebben nood aan extra verrijkingsleerstof... Voor beide groepen van kinderen kunnen zich aangepaste maatregelen opdringen, willen ze optimaal blijven profiteren van het onderwijsaanbod.

Onze eerste zorg wordt geboden door de klastitularissen. Zij houden rekening met de eigenheid van elk kind en bieden hen zoveel mogelijk kansen om zich te ontwikkelen volgens hun eigen mogelijkheden. Wij trachten de lat hoog te leggen, rekening houdend met het kunnen van iedere leerling. Onderwijs op maat van ieder kind! Wij differentiëren waar nodig en volgen elk kind goed op.

Bij een lichte of specifieke leerachterstand zal de titularis het probleem binnen de klas trachten op te lossen door het kind meer individueel te begeleiden of te differentiëren in instructie, tempo, materiaal, aangepaste werkblaadjes of oefeningen, e.a.

Een kind wordt pas doorverwezen naar de aanpassingsklas,  indien het vereist is om in een kleinere groep of met meer materiaal de leerstof te verwerken.

In de aanpassingsklas wordt dezelfde leerstof aangeboden als in de klas zodat de leerlingen niets van de leestof hoeven te missen. Indien nodig worden er bepaalde leerstofonderdelen extra herhaald en ingeoefend, maar met meer structuur en materiaal én de leerlingen werken in een kleinere groep. Ze leren ook werken met de zelfinstructiemethode, zoals de 'beertjes van Meichenbaum' (daarom wordt de AK ook wel eens berenklas genoemd) en de grotere kinderen leren stapsgewijs stappenplannen en een woordenboek gebruiken.

In de eerste en tweede graad kunnen alle kinderen met een leerachterstand genieten van de aanpassingsklas. Vanaf het vijfde leerjaar wordt er gewerkt met dyslexie- en dyscalculiegroepen. Hiervoor komen enkel de kinderen met een leerstoornis en een attest hiervan in aanmerking. Zij krijgen de leerstof meer geïsoleerd en zeer gestructureerd aangeboden.