't Groen Schooltje

... Net even anders ...

Oudervereniging

In onze school is reeds jaren de oudervereniging actief.

De vereniging stelt zich tot doel om een vlotte dialoog te onderhouden tussen de directie en de leerkrachten van de school enerzijds en de ouders anderzijds.

Daarnaast heeft zij in de afgelopen jaren ook al heel wat zaken gerealiseerd, zoals de aankoop van een nieuwe fietsenstalling, schommels, zonnepanelen,…. .

 

De oudervereniging is daarnaast ook een ideale gelegenheid om andere ouders te leren kennen.

Om iedereen de kans te geven zijn ideeën op tafel te leggen of zijn kritieken te uiten, houden wij om de +/- 6 weken een vergadering in de refter van de school.

 

Het is voor ons belangrijk te weten wat er onder de ouders leeft, zo kunnen wij in de mate van het mogelijke, het schoolgebeuren nog verbeteren.

Daarom vinden wij het belangrijk een open groep te zijn waar elke ouder welkom is en zijn zeg kan doen.

Het oudercomité is een forum, waar mogelijke vragen omtrent de algemene werking van de school bespreekbaar zijn.

Laatste verwezelijking: de nieuwe fietsenstalling: Zoals iedereen wel zal gemerkt hebben, werd er tijdens de zomerperiode een nieuwe fietsenstalling geïnstalleerd. De oude fietsenstalling had zijn tijd gehad en had vooral een te kleine capaciteit voor onze fietsvriendelijke kinderen. Dit project werd ontwikkeld en financiëel ondersteund door de oudervereniging, en waarvoor ook een subsidie werd bekomen van de provincie. Dank aan alle partijen om dit mogelijk te maken!

 

  

 

    DSC 0208
 
     

 

Welke activiteiten organiseren wij?

 

Herfstwandeling
Kerstmarkt
Schoolfeest
Crea-namiddagen samen met het pedagogisch team
Fuif

Boekenmarkt
Quiz
Kinderfuif


  

Voorzitter oudercomité : Els Kempen elskempen@me.com

Penningmeester: Bart D'Exelle

Secretaris: Lieven Dupon/ Klaas Vos