't Groen Schooltje

... Net even anders ...

Schoolraad

De schoolraad is een adviesorgaan met ouders, leerkrachten en gecoöpteerden.

Samenstelling

 • 3 ouders verkozen door de andere ouders
 • 3 personeelsleden verkozen door het personeel
 • 2 meerderjarige gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus,
  die worden voorgesteld door het reeds verkozen personeel en de ouders
 • De directeur, die de vergaderingen bijwoont met een raadgevende stem

Duur

Het mandaat duurt 4 jaar. Ontslag geven is mogelijk.  

Bevoegdheden en werking  

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid en informatierecht over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden.
Dus ze beschikt niet over een beslissingsbevoegdheid.

Advies aan de directeur inzake:  

 • De algemene organisatie van de school
 • De werving van leerlingen
 • De organisatie van extra muros-activiteiten en buitenschoolse activiteiten
 • Het schoolbudget
 • Het schoolwerkplan

Advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake:  

 • De toewijzing van het mandaat van directeur
 • De programmatie van het studieaanbod
 • De schoolinfrastructuur
 • De organisatie van het leerlingenvervoer

Overleg met de directeur inzake:  

 • Het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
 • De organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten
 • Welzijn en veiligheid op school
 • Het schoolreglement

U kunt altijd contact opnemen met de schoolraad via info@tgroenschooltje.be.

         
         

Deze website maakt gebruik van cookies!

't Groen Schooltje maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken OF door gebruik te blijven maken van deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer weten over cookies? Klik dan op 'Meer info'.