't Groen Schooltje

... Net even anders ...

Leerlingenraad

Elk jaar worden in september verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. Deze raad vertegenwoordigt 2 verkozen leerlingen van het 1ste leerjaar tot en met het 6de leerjaar. De voorzitter en ondervoorzitter komen uit het 6e leerjaar en ze brengen verslag uit aan de directie. Er is bij elke vergadering een leerkracht aanwezig die zich zoveel mogelijk op de achtergrond houdt.

De leerlingen komen ongeveer één keer per maand samen. Zij doen veel voorstellen die dan op een personeelsvergadering worden besproken.

Onze leerlingenraad heeft toch al wat verwezenlijkt. Hier volgen enkele voorbeelden:
Een stenen paadje bij de nieuwbouw, ketchup bij de frietjes, een zandbak voor de lagere, een ezel, enz. ...

Het is leuk om te zien hoe deze jonge kinderen al op een zeer rustige manier kunnen ‘vergaderen’.