't Groen Schooltje

... Net even anders ...

MOS

MOS webbanners popunder 720x300

MOS is een educatief milieuzorgproject, van kleuter- tot hogeschool. Het project is het resultaat van de samenwerking tussen de Vlaamse overheid (afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen), de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Vlaamse overheid coördineert het project, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie begeleiden de scholen.


MOS betrekt de leerlingen bij alle aspecten van het milieuproject: van het uitdenken van acties tot het uitvoeren ervan, zo heeft elke klas een MOS-taak én staat MOS hoog op de agenda van de leerlingenraad.

Na het behalen van de drie MOS-logo’s,  is onze puzzel compleet!