't Groen Schooltje

... Net even anders ...

Beleefgroepen bij de kleuters

Het onderwijs staat niet stil.

We stappen mee op de boot van Fluxus en laten ons meevoeren op de golven van inspiratie naar een onderwijswereld van de 21ste eeuw.
Daarom hebben we besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan: de “beleefgroepen”.


Hoe? Wat? Waarom?

Hoe?

We maken een onderscheid tussen jongste en oudste kleuters. De jongste (2,5 tot 3/4 jarigen) zijn de kikkers en de visjes.
De oudsten (3/4 tot 6 jarigen) zijn de schaapjes, slakjes en uiltjes.

Wat?

Concreet houdt dit in dat de peuters en 1ste kleuterklassers bij elkaar zitten in een 2 heterogene groepen.
De 2de en 3de kleuterklassers ook, maar verspreid over 3 groepen. Mooi verdeeld in gelijke “leeftijden”.

Waarom?

Het werken met leefgroepen heeft enorm veel voordelen. Kleuters leren niet enkel van elkaar, maar het zelfbeeld bij deze kleuters is veel sterker gevormd.
Ze voelen zich immers altijd ergens thuis. De klassen kunnen ook gelijkmatiger worden verdeeld, zodat de groepen niet overdreven groot worden voor de ene klas en klein voor de andere. Er is steeds een gelijke grootte.


Een paar voordelen op een rij!

Het brengt rust in de klas

De kleuters hebben niet alleen de juf die voor hen zorgt, maar de oudere klasgenootjes nemen de jongere klasgenootjes graag mee op ontdekkingstocht. De jongere kleuters doen spontaner met alles mee doordat ze de ouderen aan het werk zien. Zij spelen ook gerichter door het samenspel met de oudere kleuters.

Kleuters leren voldoende en vaak meer dan in jaarklassen

Onderzoek wijst uit dat kleuters die in leefgroepen hebben gezeten even goede en vaak betere resultaten behalen in het eerste leerjaar.
De vijfjarigen krijgen meer aandacht en meer opdrachten dan in een gewone klasgroep. Verplichte opdrachten voor deze leeftijd zijn sneller door alle kleuters (bijvoorbeeld 8 kleuters t.o.v. 25 kleuters) afgewerkt, zodat de leerkracht reeds naar een nieuw aanbod kan overgaan. De oudste kleuters hebben door hun beperkt groepje ook minder kans om te ontglippen aan bepaalde opdrachten. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid over het hele team. Elke kleuterjuf heeft haar beperkt groepje vijfjarigen om op te volgen.

Vermits slechts een deel van de groep (enkel de vijfjarigen) de overstap naar het eerste leerjaar moet maken, kunnen leerkrachten ook gerichter op problemen inspelen. Elke klas is voorzien van een lees-, schrijf- en rekenhoek (de leerhoek) voor de oudste kleuters. Dat betekent voor de oudste kleuters statusbevestiging en voor de jongere kleuters iets om naar uit te kijken.

Vroeger gingen we ervan uit dat de leerkracht degene is die de kinderen het meeste leert.
Door de klas te organiseren in beleefgroepen krijg je echter automatisch meer “leraars in de klas: meer uitleggers, meer deskundigen.”
Jong leert van oud. Maar oud leert ook enorm veel van jong.
Wij willen hier echter toch ook benadrukken dat het geen vanzelfsprekendheid mag zijn dat de oudere kleuters steeds voor de jongere kleuters moeten zorgen en ermee moeten samen spelen… We bewaken en respecteren als leerkracht de eigenheid van elke leeftijd.

De winst op het vlak van taalontwikkeling is opvallend.

Het taalbad in een beleefgroep is niet alleen groter, maar ook natuurlijker. In alle hoeken, op alle matten wordt er gesproken, bedisseld, overlegd, uitgelegd, gefantaseerd, gepland, … het brengt meer rust in de klas

Omdat je met verschillende leeftijden werkt, is er automatisch minder onderlinge concurrentie en wordt de groep veel rustiger. Dit is geen fenomeen van voorbijgaande aard. De groep functioneert natuurlijker en soepeler.

De leerkracht kan beter aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van elke individuele kleuter.

In gewone jaarklassen verschillen kleuters reeds erg van elkaar. Dezelfde kalenderleeftijd betekent niet dezelfde leerrijpheid. Het werken met beleefgroepen zorgt ervoor dat we de verschillen niet verdoezelen maar er terdege en bewust rekening mee willen houden. De leerkracht werkt op het niveau van elk individueel kind.

Een vierjarige kleuter die kan inpikken op activiteiten van de vijfjarigen krijgt daar ook alle kansen toe. Een vijfjarige die iets trager is in zijn ontwikkeling krijgt tijd en ruimte om af en toe te mogen aansluiten bij de vierjarigen.

Beleefgroepwerking heef een positief effect op het zelfeeld.

Door beter te kunnen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van elke individuele kleuter, hebben de kinderen minder het gevoel uit de boot te vallen. De oudsten halen het beste in zich naar boven. Een vijfjarige die minder rijp is, kan uitgenodigd worden om zijn kennis en talenten te delen met een jongere kleuter. Een driejarige die sneller ontwikkelt dan zijn leeftijdsgenootjes kan inpikken op de activiteiten van de vierjarigen en zal meer betrokkenheid vertonen omdat er op zijn niveau gewerkt wordt.

De jongsten bewonderen de oudsten, de oudsten zijn vertederd door de jongsten. Er is heel veel begrip voor elkaars kunnen en niet-kunnen.

De kleuters worden meer aangesproken op hun sociale vaardigheden.

Als kleuterschool stappen we af van: “Als ze kunnen knippen, kleven, kleuren en tellen,… is het ok.” In een beleefgroep worden de kleuters meer aangesproken om anderen te helpen. De kleuters zijn altijd eens de jongsten en altijd eens de oudsten. De jongste kleuters moeten leren omgaan met de priviléges van de oudere kleuters (zwemmen, lees-, schrijf- en rekenhoek, computerinitiatie, …) De oudste kleuters moeten regelmatig het nodige geduld opbrengen voor hun jongere klasgenootjes.

Deze website maakt gebruik van cookies!

't Groen Schooltje maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken OF door gebruik te blijven maken van deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer weten over cookies? Klik dan op 'Meer info'.