't Groen Schooltje

... Net even anders ...

Missie

Wij streven naar een open school met een brede vorming waar ieder kind met zijn eigen geaardheid en mogelijkheden zich kan ontplooien.

Wij bieden leerstof op maat aan, zowel op cognitief, sociaal, emotioneel, creatief als op fysiek vlak. Daarbij verliezen wij het behalen van de eindtermen niet uit het oog.