't Groen Schooltje

... Net even anders ...

 

't Groen Schooltje is een MOS-school en haar naam dus waardig. Als team en als school gaan we zorgzaam om met het milieu en de natuur. 

 

We willen onze kinderen daarom ook echt bewust maken van het belang van milieuzorg. Daarom krijgt elke klas een taak die daar toe bijdraagt.

 Daarnaast proberen we afval te vermijden waar mogelijk, door bekers en drinkbussen te promoten, brooddozen en koekendozen te verplichten. 

 Onze kinderen leren al van in de kleuterklas hoe ze moeten sorteren en passen dit toe in de school. De leerlingen van de lagere school onderhouden de moestuin en verzorgen de dieren

We promoten het gebruik van de fiets om naar school te komen. 

 

Dit jaar hebben we een paar ideeën om MOS weer helemaal in het daglicht te zetten, waaronder de challenges van GoodPlanet:

 

- Op 22 november nemen we deel aan "ZERO AFVAL". Wat we precies gaan doen, is voorlopig nog geheim maar het wordt heel leuk!

- DIKKE TRUIENDAG is ook een vaste waarde op onze school. Deze gaat dit jaar door op 12 februari 2019.

- 22 maart staat in het teken van IEDEREEN WATERDRAGER

- 25 april is het BUITENLESDAG.

- De GEEFKAST gaan we nog beter en duidelijker uitwerken. Het idee om dingen weg te gooien die nog goed zijn, stoot ons tegen de borst. Daarom deze kast; wil je iets kwijt waar een ander veel plezier aan kan beleven. Dan mag dat in de Geefkast. We focussen op kledij voor kinderen en speelgoed. Er komt steeds een oproep wanneer we van inhoud wisselen. 

- BATTERIJEN: 't Groen Schooltje is een inzamelpunt voor gebruikte, huishoudelijke batterijen

- Andere nieuwe acties: Veggieweek, verminderen energieverbruik, verloren voorwerpen in de kijker...

 

Samen werken aan een gezonder en beter leefmilieu is de boodschap die we willen uitdragen. 

Het MOS-team (Milieu Op School) van dit schooljaar bestaat uit Lynn, Astrid, Kevin, Afra en Julie. Altijd welkom met een tof idee!