't Groen Schooltje

... Net even anders ...

Het nieuws

MOS-doelstelling behaald!

Onze inspanningen om de afvalberg te verkleinen op ’t Groen Schooltje werpen hun vruchten af. Herinneren jullie je onze doelstelling nog?

 Tegen het schoolfeest van 13 mei  20% minder restafval.

Het was een wisselend succes, want er waren nog weken waarin we toch veel afval hadden verzameld. Maar er is een duidelijke trend te zien. Ons wekelijks gewicht is gemiddeld 15 kg minder dan begin schooljaar.

Een topper was de maand april met maar liefst 158 kg minder dan de maand oktober. Daarin bespaarden we dus bijna 40%!

Met al die gemiddelden kunnen we fier zijn op onszelf en kunnen we stellen dat onze doelstelling behaald is!

Uiteraard willen we deze trend verder zetten en zoeken we naar manieren om nog beter te doen. We willen jullie allemaal hartelijk bedanken om hier aan mee te werken en minder verpakkingsmateriaal in de brooddoosjes en boekentassen van de kinderen te steken.

Volhouden nu! ;-)